Wróć

Dział zasiłania elektrycznego i elektryfikacji

Dział składa się z dwoch grup sieci komunikacyjnej oraz dwoch grup zasiłania elektrycznego. Specjaliści działu przyjmują udział w badaniach wszystkich projektowanych obiektów, wykonują nadzor autorski podczas budowy i prac elektrycznych. 

Specjaliści działu projektują obiekty transportowego, przemysłowego oraz cywilnego budownictwa w następujących obszarach:
- zasiłanie elektryczne oraz elektryfikacja nowych i przebudowanych odcinków drog kolejowych;
- zasiłanie zewnętrzne i wewnętrzne wyposażenie elektryczne przemysłowych, gospodarczych, administracyjnych oraz mieszkalnych budynków.

W dzialie pracują młode specjaliści i pracowniki z dużym doświadczeniem. Taka współpraca umożliwia, z jednej strony, wykonywać prace z kreatywnością, aktywnością, nietypowym i nowoczesnym rozwiązaniem, z drugiej strony, rozwiązywać pytania w oparciu na zdobyte doświadczenie oraz istniejącej sprawdzonej czasem wiedzy. Projektowanie systemu zasiłania elektrycznego i elektryfikacji wykonuje się zgodnie z wymaganiami obecnych przepisów technicznych, norm, zbiór zasad oraz innych dokumentów, zawierająch określone wymagania. Podczas projektowania, projektanci skupiają się nad zgodnością z wymaganiem elektro bezpieczeństwa. 

Głównymi obszarami działalności działu są projektowanie: 
- urządzeń sieci komunikacyjnej nowych i przebudowanych odcinków drog kolejowych;
- reorganizacji seci komunikacyjnej w miejscach przecięcia z konstrukcjami sztucznymi;
systemy wzdłużnego zasiłania elektrycznego konsumentów nie trakcyjnych drog kolejowych;
powitrznych oraz linii kablowych o napięciu do 35 kV, jak również miejsc przecięć z konstrukcjami inżynieryjnymi i przeszkodami naturalnymi linii elektroenergetycznej do 220 kV;
zamkniętych i otwartych stacji transformatorowych o napięciu do 35 kV;
oświetlenie zewnętrzne obiektów kolejowych oraz przemysłowych, drog samochodowych i wiaduktów;
elektrycznego ogrzewania zwrótnic;
sterowania zdalnego odłączników Sieci Trakcyjnej, wzdłużnej linii zasiłania elektrycznego i reklozera;
sprzętu zasiłającego oraz oświetlenia wewnętrznego automatyzacji procesów technologicznych obiektów przemysłowych, administracyjnych i mieszkalnych;
ochrona odgromowa i uziemienie podstacje transformatowych, linii elektroenergetycznych, budynków i konstrukcji przemysłowych, administracyjnych oraz mieszkalnych, w tym wykonania obliczeń: 

  • parametrów obliczeń normalnych warunków pracy sieci kontaktowej dla wyboru sprzętu;
  • obciążenia konsumentów;
  • oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
  • obliczenie ochrony urządzeń elektroenergetycznych;
  • wzmocnienia sieci elektrycznych dla wyboru wyposażenia (transformatorów sieciowych mocy i zamiarowych);
  • normalnych i awaryjnych warunków pracy strefy między podstacjami i inne.

Profesjonalizm pracowników, tworzenie i opracowanie projektów na podstawie nowoczesnych osiągnięć naukowo-technicznych, doświadczenie w projektowaniu zagranicznego oraz krajowego, wykorzystanie nowoczesnych elektrotechnicznych urządzeń, energooszczędnych technologii, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, wykonania obliczeń róźnej trudności, to wszystko daje możliwość produkować towar o wysokiej jakości w najkrótszym czasie.

 

Ipit