Wróć

Informacje o firmie

"NSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ" Sp.z.o.o.  rozpoczęła swą działalność w grudniu 2009 roku. Od 2016 r. biuro projektowe „IPIT” zostało następcą prawnym praw własności i obowiązków „Projektny Instytut „Transjużstrojprojekt” sp.z.o.o.

Instytut realizuje cały kompleks badań inżynierskich, w tym geodezyjnych, geologicznych, ekologicznych i hydrometeorologicznych. Również tworzy dokumentacje projektowo-cenowe dla zabudowy infrastruktury kolei, autostrad, budownictwa przemysłowego i cywilnego. 

Działalność naszej firmy różnicuje kompletne i rzeczowe podejście do tworzenia projektów w oparciu o doświadczenie i profesjonalizm pracowników, których na dzień dzisiejszy jest już ponad 300 osób.

Instytut jest reprezentowany przez wielu specjalistów. W tym trzech kandydatów do nauk technicznych z projektowania infrastruktury kolejowej i drogowej, planów generalnych, budowli konstrukcji sztucznych: mostów, wiaduktów, ścian oporowych i małych konstrukcji stucznych; architektonicznych i konstrukcyjnych rozwiązań, systemów automatyki, zdalnego sterowania i komunikacji, urządzeń elektryfikacji i zasilania, układów sanitarno-technicznych, a także specjalistów z rozwoju sekcji ochrony środowiska, projektów organizacji budownictwa i kosztorysów projektów.

Pracując w zakresie usług badawczo-projektowych, oraz usług inżynieryjnych, biuro projektowe „IPIT” oferuje swoim Partnerom wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonanie różnego rodzaju ekspertyz, wsparcie obiektów podczas budownictwa, oraz uruchomiania obiektów, przy czym pokazuje pozytywną dynamikę rozwoju.

Stworzone przez naszą firmę projekty odpowiadają potrzebom wydajności, skuteczności i bezpieczeństwa objektów.

Strategia marketingu "Instytut projektowania infrastruktury transportowej" jest zbudowana na podstawie wszystkich następujących dziedzinach:

  • Analiza rynków zagranicznych aby być w stanie zidentyfikować obiecujące;
  • Dostęp do nowych obiecujących rynków;
  • Formacja, obraz i wzrost rynku wewnętrznego prac projektowych;
  • Uczestnictwo naszego projektowego biura w dużych projektach WNP, w Afryce, Azji i Europie;
  • Obniżenie kosztów produkcji dokumentacji projektowej poprzez wprowadzenie najnowszych technologii projektowania;
  • Wdrażanie technologii BIM, aby skrócić czas projektowania i poprawić jakość dokumentacji;
  • Rozszerzenie zakresu usług projektowych (projektowanie zakładów przemysłowych, studium wykonalności proponowanych rozwiązań).

Nasze wyniki

Kilometrów torów kolejowych

Kilometrów drog samochodowych

Konstrukcji sztucznych

Obiektów budownictwa lądowego

Ipit