Wróć

Projektowanie budynków i budowli przemysłowych

Przez instytut była stworzona dokumentacja projektowa nad obiektom „Rekonstrukcja ze zwiększaniem mocy oraz nomenklatury produktów towarowych suchich drożdżów pasowych „Bikorm” Sp. z o.o.”.

Rekonstrowany teren zajduje się na terenie istniejącego przedsiębiorstwa „Bikorm” Sp. z o.o. w regionie Charkowa, na istniejącej już splanowanym terytoriu, gdzie są sieci inżynieryjne polączone gospodarczo – pitnego oraz przeciwpożarowego rurociągu, kanalizacji deszczowej a gospodarczej, kanalizacji telefonicznej, również linii kablowe i układ ogrzewania.

W opracowanym projekcie jest przewidziana zabudowa następujących budynków i konstrukcji: korpus do produkcji  suchich drożdżów pasowych, bunkier na ziarno, podstacja transformatorowa, wieża chłodnicza, chiller. W projekcie są wykonana zmiana techniczna pompowni wody oraz istniejącej kotłowni w budynku .

Budynki a konstrukcji są rozmieszczone ze względu na procesy technologiczne, funkcji oraz minimalną długość sieci inżyneryjnych, również chronionym terenem studni wodomierzowej.

Photos of object

Ipit