Wróć

Dział kosztorysów

Koszt budowy – to jest główne i podstawowe pytanie, które dotyczy wszystkich uczęstników projektu, od samego pociątku do zakończenia budownictwa. Na podstawowym etapie projektowania, koszt budowy można ustalić po wskaźnikam powiększonym, na etapie końcowym ogólny koszt można będzie ustalić kosztorysem budowlanym, zatwierdzonym przez Organ ekspertyz budowlanych, tworzone na podstawie dokumentacji kosztorysów, kosztów minimalnych oraz innych. Kosztorys – jest podstawowym dla ustalenia wysokości finansowania budownictwa, formowania cen oraz płatności za wykonaną pracę. 

Dział składa się ze specjalistów mających wielkie doświadczenie oraz młodych fachowców, którzy się uczą i  udoskonałują podczas pracy.

W prace działu jest wykorzystana wielka baza informacyjna – specjalnie dla tworzenia kosztorysów są kreowane róźne podręczniki i przewodniki. Baza szacunkowo-normatywna składa się z ponad 200 zbiórów, zawierających około 260 tysięcy norm oraz cen. Odpowiednio, fachowca musi orientować się w tej informacji. W swojej prace dział korzysta z nowoczesnych oprogramowań kosztorysowych: GRAND-Oszacowanie, Gosstroi-Oszacowanie, ADEPT-Projekt, ST-Oszacowanie Państwowych Standardów Ukrainy oraz ST-Oszacowanie Prac projektowo-badawczych, które pozwalają wykonywać oszacowania w krótkie terminy.  

Kosztorys jest wykonany róźnymi metodami: źródłowymi, źródłowo – indeksowymi, zasadniczo – indeksowy oraz z obiektów – analogów. Oprócz tego, kosztorysant musi mieć wiedzę technologii budownictwa, dlatego że oryginały danych, które on ma – rysunki techniczne, przedmiar prac, opis elementów konstrukcji oraz wyposażenia.

Ipit