Wróć

Działalność

Nasza firma proponuje swoje usługi po wykonaniu prac projektowo-poszukiwawczych dla budowy, przebudowy, remontu oraz modernizacji obiektów transportu kolejowego i drogowego, budynków i konstrukcje do użytku rolnego, przemysłowego i cywilnego:

Badania:

Badania diagnostyczne:

 

Zamówić kosztorys projektu

Projektowanie:

koleje publiczne i niepubliczne;

autostrad;

planów generalnych przemysłowych i rolniczych przędsiębiorstw, objektów infrastruktury transportowej oraz zabudowy cywilnej

elektryfikacji kolei;

mostów, wiaduktów i innych struktur sztucznych;

urządzeń sygnalizacyjnych oraz komunikacyjnych;

wewnętrznych i zewnętrznych sieci inżynieryjnych (wodociągi i kanalizacje, ogrzewanie i wentylacja, zasilanie elektryczne, linie energetyczne oraz stacje transformatowe);

podział projektów organizacyjnych zabudowy i demontażu;

— specjalnych odcinków projektów: ocena wpływu na środowisko, efektownści energetycznej, bezpieczeństwo eksploatacji objektów, ochrona pracy;

Ipit